User Tools

Site Tools


regulament

Regulament

Punctaj

Laboratorul și activitățile de pe parcursul anului valorează 50% din punctajul final, restul de 50% fiind reprezentat de examenul scris. Pentru promovarea materiei este necesară obținerea a minim jumatate din punctajul de parcurs și minim jumătate din cel de examen, conform regulamentului Facultății de Automatică și Calculatoare. În plus, pentru a fi luat în calcul punctajul de parcurs, sunt necesare minim 6 prezențe la activitățile de laborator.

Cele 5 puncte de pe parcurs se împart astfel:

  • 2 puncte activitatea de laborator
  • 1 punct colocviul din ultima săptămână
  • 1 punct o temă de curs
  • 1 punct o temă de laborator

Repartizare Studenți

Numărul maxim de studenți acceptat în cadrul unui laborator este de 14. Vă recomandăm să încercați să veniți în intervalul alocat semigrupei voastre. În cadrul unui interval orar vom accepta și studenți ce nu fac partea din acea grupă, cât timp numărul total de studenți nu este mai mare de 14.

Pentru prima săptămână vom aplica metoda “primul venit, primul servit”. Întâietate vor avea studenții ce fac parte din grupa ce are în orar laboratorul de SI in acel interval. Apoi, dacă mai sunt locuri libere în laborator, vor fi primiți și studenții de la alte grupe.

După ce vor avea loc toate laboratoarele din prima săptămână, vom posta un spreadsheet și vă vom oferi posibilitatea de a vă trece în intervalul preferat, în limita celor 14 locuri. Din nou, prioritate vor avea cei care au laboratorul în intervalul respectiv.

Repartizarea conform spread-sheet-ului va fi finală, iar alte modificări se pot face doar cu acordul asistenților.

regulament.txt · Last modified: 2015/10/05 13:12 by Andrei VASILIU