Action disabled: source

Tema 2

 • Deadline soft: 15 aprilie 2019, ora 23:55
 • Deadline hard: 22 aprilie 2019, ora 23:55

Enunț

Se dă următoarea operație cu matrice:

$$ C = (zerotr(A^t \times B + B^t \times A))^2 $$

unde:

 • $A$ si $B$ sunt matrice patratice de double de dimensiune N x N
 • $A^t$, respectiv $B^t$ sunt transpusa lui $A$, respectiv transpusa lui $B$
 • $\times$ este operația de înmulțire
 • $+$ este operatia de adunare
 • in urma aplicarii $zerotr(A)$ rezulta o matrice cu aceleasi dimensiuni ca matricea A si pentru care elementele de deasupra si de pe diagonala principala sunt cele din matricea A de pe pozitiile corespunzatoare, celelalte elemente fiind 0
 • $A^2$ este $A$ ridicat la patrat

Se dorește implementarea operației de mai sus in C/C++ în 4 moduri:

 • blas - o variantă care folosește una sau mai multe functii din BLAS Atlas 1)
 • neopt - o variantă “de mână” fără îmbunătățiri
 • opt_m - o variantă îmbunătățită a versiunii de mai sus. Îmbunătățirea are în vedere exclusiv modificarea codului pentru a obține performanțe mai bune
 • opt_f - o altă variantă îmbunătățită obținută prin compilarea codului de la varianta neopt cu alte flag-uri de compilare ce aduc un bonus de performanță

Rulare și testare

Pentru testarea temei vă este oferit un schelet de cod pe care trebuie să-l completați cu
implementarile pentru cele 4 variante menționate mai sus. Scheletul de cod este structurat astfel:

 • main.c - conține funcția main, precum și alte funcții folosite pentru citirea fișierului cu descrierea testelor, scrierea matricei rezultat într-un fișier, generarea datelor de intrare și rularea unui test. Acest fișier va fi suprascris în timpul corectării și nu trebuie modificat.
 • utils.h - fișier header. Acest fișier va fi suprascris în timpul corectării și nu trebuie modificat.
 • solver_blas.c - în acest fișier trebuie să adaugați implementarea variantei blas.
 • solver_neopt.c - în acest fișier trebuie să adaugați implementarea variantei neopt.
 • solver_opt.c - în acest fișier trebuie să adaugați implementarea variantei opt_m.
 • Makefile - Makefile folosit la compilarea cu gcc.
 • Makefile.icc - Makefile folosit la compilarea cu icc.
 • input - fișierul de input care contine 3 teste pentru urmatoarele valori ale lui N: 400, 1000, 1600
 • compare.c - utilitar ce poate fi folosit pentru a compara doua fisiere rezultat. Acest fișier va fi suprascris în timpul corectării și nu trebuie modificat.
Puteți aduce orice modificare scheletului de cod exceptând cele 3 fișiere menționate mai sus.

În urma rulării comenzii make cu oricare din cele 2 Makefile-uri vor rezulta 4 fișere binare, tema2_blas, tema2_neopt, tema2_opt_m și tema2_opt_f corespunzătoare celor 4 variante care trebuie implementate.

Rularea se va realiza astfel:
./tema2_<mod> input 

unde:

 • mod este unul din modurile blas, neopt, opt_m sau opt_f.
 • input este fișierul ce contine descrierea testelor.

Fișierul input este structurat astfel:

 • pe prima linie numărul de teste.
 • pe următoarele linii descrierea fiecarui test:
  • valoarea lui N.
  • seed-ul folosit la generarea datelor.
  • calea către fișierul de ieșire ce conține matricea rezultat.

Rularea se va face pe coada ibm-dp.q. Compilarea se va face folosind următoarele
compilatoare:

 • compiler/module gcc-5.4.0 din modulul
  compilers/gnu-5.4.0
 • Pentru a incarca modulul pentru GCC trebuie sa dati pe una din masinile din coada ibm-dp.q comanda
   module load compilers/gnu-5.4.0 
 • compiler/module icc 16.0.2 din modulul
  utilities/intel parallel studio xe 2016
 • Pentru a incarca modulul pentru Intel trebuie sa dati pe una din masinile din coada ibm-dp.q comanda
   module load utilities/intel_parallel_studio_xe_2016 

Exceptând varianta opt_f nu se vor folosi flag-uri de compilare pentru optimizări.
Pentru linkarea cu BLAS Atlas se va folosi versiunea single-threaded libsatlas.so.3.10 de pe masinile din coada ibm-dp.q
din

/usr/lib64/atlas

Fișierele output referință le găsiți aici:

 /export/asc/tema2/

Punctaj

Punctajul este impărțit astfel:

 • 15p pentru implementarea variantei blas.
 • 15p pentru implementarea variantei neopt.
 • 15p pentru implementarea variantei opt_m.
 • 15p pentru implementarea variantei opt_f dintre care 7.5p pentru gcc și 7.5p pentru icc
 • 10p pentru descrierea implementarii pentru fiecare din cele 4 variante (2.5p pentru fiecare variantă)
 • 30p pentru analiza performantei dintre care:
  • 10p pentru analiza comparativa blas vs neopt vs opt_m vs opt_f a performanței pentru gcc 5p și icc 5p
  • 10p pentru o analiză comparativă icc vs gcc
  • 10p pentru realizarea unor grafice relevante pe care să se bazeze analizele de mai sus
 • (Bonus) 20p, respectiv 10p dacă timpul de rulare al variantei opt_m pentru ultimul test (N = 1600) este de cel mult 19 secunde, respectiv 23 de secunde, folosind unul din cele 2 compilatoare.
Pentru a fi luată în considerare la punctaj, implementarea trebuie să producă rezultate corecte pe toate cele 3 teste.

Precizări și recomandări

Timpul maxim pentru rularea celor 3 teste folosind oricare din cele 4 variante este de 4 minute. Această limită de timp se referă la rularea întregului program, nu doar la partea intensiv computațională.
 • Pentru a simplifica implementarea puteți presupune că N este multiplu de 40 și că este mai mic sau egal cu 1600.
 • În compararea rezultatelor se va permite o eroare absolută de maxim $10^{-3}$.
 • În cazul variantei opt_m complexitatea trebuie să fie aceeași cu cea din varianta neopt.
 • În cazul variantei opt_f se pot folosi atât flaguri de optimizare generice (O1/O2/O3) cât și flag-uri specifice ce nu sunt restricționate de folosirea unui anumit nivel de optimizare. 2) 3)
 • Formatul arhivei trebuie să fie zip.
Pentru analiza performantei se recomanda folosirea și altor date de intrare față de cele 3 teste din schelet.
Se recomandă ștergerea fișierelor coredump în cazul rulărilor care se termină cu eroare pentru a evita problemele cu spațiul de stocare.
Recomandăm folosirea comenzii
logout

după utilizarea sesiunilor interactive (cele în care intrați cu “qlogin -q ibm-dp.q”) și apoi să părăsiți și fep-ul tot cu logout.

În cazul în care sesiunile interactive (descrise mai sus) vă rămân “agățate”, să utilizați de pe fep.grid.pub.ro, comanda

 qstat 

pentru a vedea câte sesiuni aveți pornite, și apoi să utilizați comanda

qdel -f <id-sesiune> 

unde <id-sesiune> sunt primele cifre din stânga, rezultate după comanda qstat.

Resurse

tema2.txt · Last modified: 2019/04/09 12:59 by vlad.spoiala
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0