Notare, teme și observații generale

Notare

Nota la ASC se formează în următorul fel:

Examen (5p):

 • 4p: Examenul teoretic (scris sau oral).
 • 1p: O problemă la examen, din subiecte relevante pentru materia parcursă la laborator.

Activitatea în timpul semestrului (5p):

 • Laboratorul, care se trunchiază la 5p din cele maxim 5.4p posibile (fără bonusuri). Pentru intrare în examen sunt necesare>2.5p.
  • 1.8p: Activitatea la laborator-câte 0.15p * 12 laboratoare (9 cu activități + 3 de prezentări teme).
  • 3.6p: Temele din timpul semestrului.

* Există posibilitatea de obținere a unor bonusuri pentru echivalarea activității de la laborator / teme, prin participarea la concursuri studențești. Aceste punctaje se vor limita la maxim 2 puncte și vor fi oferite doar pe baza feedback-urilor explicite de la organizatorii ACS ai concursurilor respective.

Teme

Cele 3 teme au următorul punctaj:

1.2p - tema 1 - Comunicare și Sincronizare (în Python).
1.2p - tema 2 - Optimizare de cod serial (în C).
1.2p - tema 3 - Programare hibridă CPU / GPU (în C/C++).

Temele au un termen de predare specificat în enunț. Se acordă un bonus de 10% din punctajul obținut, pentru trimiterea temei cu 3 zile înaintea termenului de predare. Se aplică o depunctare de 10% din punctajul maxim al temei pentru fiecare zi de întârziere-pană la maxim 7 zile.

Unele teme pot avea bonusuri ce vor constau în maxim 20% din baremul obținut. Aceste bonusuri vor fi specificate explicit în enunțul fiecărei teme și se vor adăuga după eventualele depunctări pentru trimitere întarziată.

Formatarea și predarea temelor

Formatul arhivei este doar zip, nu alt tip de arhivare, altfel nu vor fi luate în considerare.
Condiții necesare acceptării temei (acestă regulă va fi preemptată de condițiile impuse în enunțul temei):

 • Existența unui README
 • Comentarii sugestive în cod
 • Unde se specifică explicit în textul temei: Makefile funcțional cu directive de bază pentru compilarea și rularea temei (“build”, “run”, “submit-job”, “make-plot”, “draw-plot”), aflat neapărat în rădăcina arhivei.
 • Dacă tema nu rulează automat (fie printr-un script, schelet de cod, Makefile) atunci NU va fi punctată.
 • Toate fișierele (sursă) de rezolvare a temei (Makefile, fișiere sursă, binare, date de intrare, etc) sunt în rădăcina arhivei (fără directoare adiționale). Dacă tema necesită totuși directoare adiționale atunci acestea se află în rădăcina arhivei.

Prezentarea și notarea temelor

 • Temele se prezintă pe videoproiector în fața întregii grupe de la laborator. Prezența este obligatorie pentru toți studenții.
 • Temele neprezentate nu se punctează.
 • Vor exista suficiente sloturi de prezentare pentru toți studenții, și toate temele.
 • Săptămanile în care se vor prezenta temele se vor anunța de către fiecare asistent la laborator și/sau pe forum.

Modul de desfășurare este următorul:

 1. Asistenții vor avea descărcate de pe cs.curs arhivele grupei ce va prezența temele pe calculatorul/laptopul de pe care se vor face prezentările.
 2. Fiecare student în 5 minute:
  • Pornește rularea testelor
  • În timp ce testele rulează, prezintă structura temei: readme, call-graph, secțiuni considerate relevante de către studenți etc.
 3. Discuție/intrebări în 3-5 minute:
  • Secțiuni de cod, explicații verificate la cererea asistentului.
  • Alte intrebări ale asistenților/studenților.
 4. Notele vor fi încărcate online de către asistenți pentru fiecare student în parte, în maxim 7 zile de la susținerea unei teme de către studenți.

Copierea

 • În caz de copiere (sau cumpărare) a unei teme, se va oferi punctaj 0 atât pentru sursă cât și pentru destinație, fără posibilitatea de a intra în examen pentru ambele părti implicate! Se va discuta direct atât cu Emil Slușanschi (profesorul responsabil pentru evaluarea/discutarea temelor), cât și cu asistenții studenților implicați.
 • Este interzisă publicarea în repository-uri publice (de orice tip) a rezolvărilor pentru toate temele.
 • Folosirea unei rezolvări disponibile online, cu excepția resurselor puse la dispoziție în enunțul temei, este considerată copiere.

Laborator

 • Activitățile de la laborator se vor realiza pe echipe de maxim 2 studenți.
 • Prioritățile de primire la un laborator sunt: întâi studenții de la grupă respectivă și apoi restanțierii.
 • Transferurile în alt interval orar de la laborator nu sunt permise.
 • Prin excepție, dacă nu se termină exercițiile la laborator, acestea se pot face pană la laboratorul următor unde vor fi prezentate asistentului. Se pot opera penalizări de pană la 20% pentru aceste întârzieri.
 • Nu se acceptă rezolvări de laboratoare pe email.
 • Este recomandată parcurgerea textului laboratorului înainte de desfășurarea efectivă a acestuia.

Recuperarea materiei

În cazul nepromovării examenului de restanță, se poate păstra punctajul complet din anii precedenți, dacă se respectă condiția de intrare în examen (> 2.5p). Dacă nu a fost respectată condiția de intrare în examen trebuie refacută activitatea de pe parcurs (laboratoare + teme), nu se pastrează punctaje parțiale din anul precedent.

Observații generale

 • Prezența la toate activitățile didactice este obligatorie.
 • Vom încerca să răspundem în maxim 48 ore la intrebările puse de către studenți pe forum.
 • Se recomandă un minim de discuții individuale (pe rețele de socializare). Discuțiile se poartă în general pe forum / mail sau direct în persoană (recomandat).
 • Numărul de studenți de la examenul oral este limitat. Optarea pentru acest tip de examen poate fi făcută fie de student, fie de profesor.
 • La finalul laboratorului dorim să ne oferiți un feedback. Acesta poate fi dat pe site-ul cursului în timpul ultimelor două laboratoare.
administrativ_regulament.txt · Last modified: 2018/02/17 07:12 by dan.dragomir
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0